Informatie over het lidmaatschap

Bij Scouting Sint Joris spelen iedere week ruim 175 kinderen het spel van scouting. Om alles in goede banen te leiden gelden binnen de vereniging afspraken waar iedereen zich aan moet houden.

De afspraken die we met elkaar hebben gemaakt zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en in het aanvullend huishoudelijk reglement van Scouting Sint Joris. Deze afspraken zorgen voor onderlinge binding en verantwoordelijkheid, maar ook voor een leerzame en veilige speelomgeving voor kinderen en jongeren. Dat vinden we bij Scouting Sint Joris heel erg belangrijk.

Inschrijven

Inschrijven bij Scouting Sint Joris kan door het inleveren van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Dit formulier ontvangt u na de kijkperiode van een van onze vrijwilligers.

De informatie die u op het inschrijfformulier verstrekt wordt geregistreerd in scouts online. Scouts online is een webbased ledenregistratiesysteem van Scouting Nederland. De hierin opgenomen informatie is onder andere toegankelijk voor de speltakleiding en het bestuur van Scouting Sint Joris. In de Privacy statement van Scouting Nederland kunt u lezen op welke wijze Scouting Nederland om gaat met uw gegevens.

Uitschrijven

Uitschrijven bij Scouting Sint Joris kan door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. én de speltakleiding. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden beëindigd per het einde van een kwartaal.

Contributie

Ieder lid van Scouting Sint Joris betaalt evenveel contributie. De contributie bedraagt voor ieder lid € 140 per jaar. Ieder kwartaal wordt een termijn van € 35,00 geïncasseerd. Nieuwe leden gaan contributie betalen vanaf de maand die volgt op de maand waarin zij zijn ingeschreven. Het inschrijfgeld bedraagt € 10. Hiervoor ontvangen nieuwe leden bij de installatie een groepsdas en de insignes. Bij het beëindigen van het lidmaatschap is het kwartaal waarin het lidmaatschap wordt beëindigd het laatste kwartaal waarover de contributie betaald moet worden.

De kosten voor deelname aan een kamp worden afzonderlijk in rekening gebracht. In het geval een lid na aanmelding voor een kamp besluit om niet deel te nemen of besluit de deelname voortijdig te beëindigen, is wél de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd.

SponsorKliks, gratis sponsoren!