Overvliegen

Alle leden zijn onderverdeeld in ‘speltakken’. Iedere speltak heeft een eigen programma dat aansluit bij de leeftijd en ontwikkeling van de leden. Overvliegen is de ceremonie die plaatsvindt wanneer een lid overgaat van de ene speltak naar de andere. De programma’s van opvolgende speltakken sluiten volledig op elkaar aan dankzij de doorlopende leerlijn binnen de scoutingmethode. Op deze manier blijven scouts zich continu ontwikkelen.

Het overvliegen vindt jaarlijks plaats in september. Tijdens een feestelijke bijeenkomst met alle leden nemen de kinderen die over gaan vliegen afscheid van hun oude speltak en worden zij welkom geheten bij hun nieuwe speltak. Om te bepalen wanneer een kind over gaat naar de volgende speltak hanteren we de leeftijdsgrenzen die door Scouting Nederland zijn vastgesteld. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur toestemming geven om hier van af te wijken.

Leeftijdsgrenzen

Bevers 5-7 jaar (groep 2 en 3)
Welpen 7-11 jaar (groep 3 t/m 7)
Scouts 11-15 jaar (groep 8, klas 1 t/m 3)
Explorers 15-18 jaar (klas 4 t/m 6)
Roverscouts 18-21 jaar  
Plusscouts 21 jaar en ouder  

SponsorKliks, gratis sponsoren!