Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Scouting Nederland en Scouting Sint Joris als aangesloten Scoutinggroep verwerken persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Scouting Nederland en Scouting Sint Joris hechten grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door Scouting Nederland en Scouting Sint Joris dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Scouting Nederland en Scouting Sint Joris houden zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Privacybeleid

Scouting Sint Joris is verbonden met Vereniging Scouting Nederland. Scouting Sint Joris maakt gebruik van de administratieve software Scouts Online voor het voeren van de ledenadministratie. Deze software wordt door Scouting Nederland ter beschikking is gesteld en door hen onderhouden. Het grootste gedeelte van de gegevensverwerking van Scouting Sint Joris vindt plaats met behulp van deze software. Scouting Sint Joris verwijst zodoende voor de privacy verklaring rondom het gebruik en beheer van deze software en vastgelegde gegevens naar het privacy statement van Scouting Nederland.

Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze via https://sol.scouting.nl te bewerken of gegevens af te schermen.

Uitgebreidere informatie over hoe we met je gegevens omgaan staat hier beschreven.

 

 

SponsorKliks, gratis sponsoren!